Corporate

About Us

A+ A-

Türkiye Deri Vakfı 1999 yılında sektörün öncü kuruluşlarının girişimleriyle kurulmuştur. Vakfımız 29 u Kurucu Vakfeden Üye olmak üzere 32 üyeden oluşmaktadır.  Vakfımız Türk Dericilğini geliştirmek, modern ve çağdaş dericilik anlayışıyla sektöre eğitim alanında her türlü hizmeti vermek amacıyla hareket etmektedir.

Deri sektörünü meslek olarak seçmiş yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek, deri eğitimi veren kurumlara katkı sağlamak, kalifiye usta ve işçi yetiştirilmesi için seminerler düzenlemek, ileri teknoloji kullanan ülkelerle işbirliği içinde olmak ve gelişmeleri deri sektörüne yansıtmak TÜRDEV'in temel görevlerindendir.

Vakfımız üstlendiği bu önemli misyonun bilinci ve Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi sektör başkanlarının kararı ile sektörün vitrini olan fuarların organizasyonunu yapma görevini de üstlenmiş ve 2004 yılından itibaren bu görevi her yıl başarıyla yerine getirmiştir.

Vakfımızın hedef ve amacı doğrultusundaki çalışmalarının sektörümüzün vereceği destek ile artacağına başarılarımızın katlanacağına olan inancımız tamdır; çünkü yapılacak her hizmet sektörümüze başarı olarak geri dönecektir.