Kurumsal

Başkandan Mesaj

A+ A-

 Türkiye Deri Vakfının 2017-2019 yılları için göreve seçilen yeni Yönetim Kurulu hem Vakfımıza hem de sektörümüze faydalı olmasını temenni ederiz.

Malum TÜRDEV iki asli konuda bugüne kadar faaliyetlerini icra etmekteydi. Bunlardan birisi eğitim diğeri de fuar. Her iki konu da sektör için son derece önem arz ediyor ve birbiriyle de sıkı bir ilişki içerisinde.

 

Nitelikli eleman ihtiyacı tüm dünyada olduğu gibi bizde de son derece önemli. Deri ve deri ürünleri sektörünün emek yoğun olduğunu da dikkate aldığımızda eğitim konusunun önemli daha artıyor. Mevcut durumda sektöre deri mühendisi yetiştiren bir üniversitemiz ve tekniker yetiştiren meslek yüksek okullarımız var. Önemli sorunlardan birisi öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörde kendilerine uygun iş bulabilmeleri ya da sektörlerini tercih etmeleri. Bu oran istediğimiz seviyelerde değil. Öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörü tercih etme oranları beklentilerimizin altında. Bu dönem de bu konu üzerinde çalışılması planlanan konulardan bir tanesi. Bir diğer konu sektörün tasarımcı ihtiyacı. Bu alanda da önemli bir açık var ve tasarımcı yetiştiren eğitim kurumlarından birisi ile işbirliği içinde kendi sektörümüzde istihdam edilmek üzere tasarımcı eğitimine ağırlık verilmesi planlanmaktadır.

Fuar konusu da her dönem olduğu gibi bu dönem önemli zaman ayrılması gereken konulardan birisi. Türkiye bir deri ülkesi ancak bunu uluslararası arenada hissettirebileceğimiz bir fuar oluşumunun eksikliği hissediliyor. Doğru tasarlanmış, uluslararası fuar takviminde doğru konumlandırılmış bir fuar sektör için kaldıraç görevi görecektir. Tabi söz konusu fuar olunca sadece sektörel çabalar yetmeyebiliyor. Burada uluslararası politik gelişmelerde önemini korumaya devam edecektir. Özellikle Rusya ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan son 30-40 yıllık sürece damgasını vuran küreselleşme olgusu yerini son dönemde ülkelerin kendi ekonomilerini, kendi insanlarını korumak adına biraz daha korumacı politikalara bırakıyor. Bu global dönüşümün de planlamalarımızı etkileyeceği hususunu göz ardı etmemek gerekir.

Özetle yeni dönemin eğitim ve fuar odaklı olacak şekilde geçeceği düşünülüyor.